ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Η ανασφάλεια προέρχεται κυρίως από σκέψεις οι οποίες αφορούν περισσότερο το υλικό μέρος της σκέψης και όχι το διανοητικό. ΟΙ ιδέες οι οποίες αναμιγνύονται με την ύλη χωρίς να έχουν διανοητική και διαχρονική σταθερότητα αδυνατούν να την ελέγχουν. Τουλάχιστον στον τρόπο που πλάθεται ώστε να εξωτερικευεται από τον άνθρωπο σαν ένα ολοκληρωμένο συναίσθημα μέσα από την σκέψη του. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργειται μια μορφή ανασφάλειας όπου ταλαντεύει τον ανθρωπινό νου ως προς τις αποφάσεις του. Αντιθέτως όμως, για να δημιουργηθεί σταθερότητα και να μπορεί ο άνθρωπος να ελέγχει την ύλη χρειάζεται να διευρύνει τους ορίζοντες του νου του. Τόσο ώστε, να μπορεί να αλλάζει μεσώ των ιδεών την σκέψη του ώστε να έχει τη δύναμη να μεταμορφώνει την ύλη σε ανώτερα και ολοκληρωμένα συναισθήματα στον εσωτερικό του κόσμο. Η διεύρυνση του νου εξαρτάται από την ζωή που έχει μια ιδέα μέσα στο χρόνο γιατί η ιδέα αυτή έχει πολλαπλάσια δύναμη έναντι των άλλων ιδεών που ξεθωριάζουν με το πέρασμα του χρόνου.

ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!!ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Στην πορεία της ζωής του ο άνθρωπος, αναγκάζεται να αναπτύξει την λογική του μέσα από καταστάσεις που βιώνει ο ίδιος, αλλά και μέσα από την γνώση που διαθέτει. Με αυτόν τον τρόπο η ανάπτυξη της λογικής, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης συνείδησης. Οι καταστάσεις, επειδή δεν καθορίζονται μονό από αυτόν, η γνώση που προσφέρουν δεν επαρκεί για την ανάπτυξη της. Όμως η διανοητική γνώση και κατάρτιση, εξαρτάται από τον ίδιο, γιατί διαθέτει το ελεύθερο της βούλησης από την φύση του, οπότε αυτό αποτελεί και το μέσο για την ανάπτυξη της λογικής.

ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!!ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Ο τρόπος διανόησης και το συναίσθημα, εμφανίζουν την γνώση που έχει ο άνθρωπος, μέσα στην πορεία της ζωής του. Κάθε σκέψη η ιδέα που παράγεται από την διάνοια, φανερώνει μια κατάσταση, αυτή υλοποιείται πρώτα στον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου και ύστερα στον εξωτερικό. Η υλοποίηση της στον εσωτερικό κόσμο αποτελεί την έκφραση του και στον εξωτερικό κόσμο την πράξη του. Με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος συνδέεται με την ζωή, στην όποια παίζει πρωταγωνιστικό ρολό στην διαμόρφωση της.

ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!!ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Η διανοητική έκφραση αποτελεί ωριμότητα, και πηγάζει μέσα από ιδέες που στερεώνουν την ανθρώπινη σκέψη στην πορεία της.Μια από αυτές τις ιδέες είναι η ανιδιοτελής σκέψη και έκφραση, η όποια έχει ευγενή κίνητρα σε ότι αφορά τον άνθρωπο, δημιουργώντας έτσι την ανάλογη επικοινωνία στην ζωή του όπου του εξασφαλίζει μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!!ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Η εξέλιξη της ανθρώπινης συνείδησης, βασίζεται στην σχέση που έχει ο άνθρωπος με την φύση του, αλλά και στον τρόπο που χρησιμοποιεί κάθε μέσο που διαθέτει για να επικοινωνεί με ότι συνδέετε. Το κυριότερο μέσο που διαθέτει ο άνθρωπος είναι η διάνοια, κατόπιν αυτής και της εξέλιξης του φτάνει στο σημείο που του επιτρέπει η γνώση του. Η σχέση με την φύση βοηθά στην ανάπτυξη σκέψης της διάνοιας και αυτή με την σειρά της στην χρησιμοποίηση κάθε μέσου με τον σωστό τρόπο.

ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!!ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Η παρουσίαση των ιδεών και η υλοποίηση τους δημιουργεί αλληλεπιδράσεις και ανάλογα από το πού προέρχονται και τη κατεύθυνση υποστηρίζουν επιδρούν και αναλόγως. Η ιδέα που περιέχει μέσα της ανιδιοτελή κίνητρα επιδρά και είναι θετική σε κάθε έκφραση της, αλλά και στη συνολική έκφραση της ζωής, οποιουδήποτε ανθρώπου. Και η ιδέα που περιέχει μέσα της ιδιοτελή κίνητρα, αντιθέτως επιδρά αρνητικά. Σε ότι αφορά όμως τον άνθρωπο ο οποίος λειτουργεί ελεύθερα χρησιμοποιώντας την προσωπική του βούληση ως προς την αφομοίωση των ιδεών στη σκέψη του, εξαρτάται από τον ίδιο για το πως θα αφομοιώσει και το πώς θα δουλέψει την ιδέα. Σε αυτό το σημείο παίζει ρολό ο τρόπος σκέψης του, γιατί αυτός καθορίζει το πώς θα δει η θα αντιληφθεί την ιδέα. Στην περίπτωση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντικό να δει την εξελικτική πλευρά των ιδεών η όποια του δίνει σαφή εικόνα για την κατεύθυνση που έχει μια ιδέα. Με άλλα λόγια, κάθε ιδέα που επιδρά σε κάποια επίπεδα στην σκέψη της διάνοιας, π.χ. υλικά συναισθηματικά διανοητικά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να δουλευτεί και ότι δεν μπορεί να αλλάξει η κατεύθυνση της. Λόγου χάρη, άλλη είναι η κατεύθυνση της ιδέας όταν εφαρμόζεται από κάποιον χρησιμοποιώντας ένα ανθρώπινο δικαίωμα κάποιου άλλου για να αποκομισθεί κάποιο ιδιοτελές συμφέρον και άλλη είναι η κατεύθυνση της ιδέας όταν εφαρμόζεται από κάποιον προσβλέποντας σε έναν ανιδιοτελή σκοπό. Επίσης, σε ότι αφορά τις ιδέες και την δύναμη τους, ισχυρότερη είναι αυτή η όποια έχει από την φύση της, την δύναμη και όχι από τεχνάσματα που μπορεί να εφεύρει ο τρόπος σκέψης της διάνοιας κάποιου ανθρώπου.

ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!!ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Η επανάληψη του ίδιου λάθους οφείλεται στη στασιμότητα του τρόπου σκέψης. Ο τρόπος σκέψης όταν δεν είναι συνυφασμένος με ιδέες που είναι εξελισσόμενες στην πορεία του χρόνου περιέρχεται σε στασιμότητα. Τo αποτέλεσμα τότε είναι να λειτουργεί συνεχώς στην ίδια κατάσταση καθιστώντας έτσι αναπόφευκτη την επανάληψη του λάθους. Για να αποφύγει ο άνθρωπος την επανάληψη του ίδιου λάθους χρειάζεται να χρησιμοποιεί ιδέες οι οποίες αναπτύσσονται με το πέρασμα του χρόνου στον τρόπο σκέψης του και να εκμεταλλεύεται ακόμη τις εμπειρίες του με θετικό τρόπο δηλαδή αποσκοπώντας διαρκώς σε περισσότερη γνώση.

ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!!ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Η αντίληψη παίζει καθοριστικό ρολό στην ανάπτυξη και βελτίωση της σκέψης. Γιατί συμβάλει στην ποιότητα των ιδεών όπου υιοθετούνται από την διάνοια σαν τρόπος σκέψης στη ζωή. Επομένως ,χρειάζεται ο άνθρωπος να είναι προσεκτικός στον τρόπο που αντιλαμβάνεται τις ιδέες και ότι αφορούν αυτές. Γιατί η αντίληψη είναι ανάλογη με τη γνώση που διαθέτει αλλά και που αποκτά στην πορεία της ζωή του. Επίσης ,η αντίληψη λειτουργεί σωστά όταν η διάνοια είναι προσανατολισμένη και προσαρμοσμένη στην εξελισσόμενη σκέψη με λογικούς συνειρμούς. Η εξελισσόμενη σκέψη βοηθά την αντίληψη να είναι καλλίτερη και αυτή στη συνέχεια βοηθά στην ποιότητα των ιδεών που υιοθετεί η διάνοια. Στην περίπτωση που η αντίληψη δεν λειτουργεί συνυφασμένη με την εξελισσόμενη σκέψη δεν μπορεί ο τρόπος σκέψης της διάνοιας να είναι σίγουρος για την καλή ποιότητα των ιδεών. Οπότε, είναι πρωταρχικής σημασίας η κατανόηση και η λειτουργία της αντίληψης γιατί βοηθά να διακρίνεται η ποιότητα των ιδεών.

ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!!ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Ο αλτρουισμός ως πηγαία λογική, από την σχέση του ανθρώπου με την φύση και τα δικαιώματα του από αυτή, ανοίγει διάπλατα τις πόρτες της εξέλιξης στην ανθρώπινη συνείδηση, προς δημιουργικές κατευθύνσεις στην ζωή. Καλλιεργημένη η λογική αυτή, θεμελιώνει την σχέση του ανθρώπου στο περιβάλλον του, δίνοντας του την δύναμη να δημιουργεί.

ΔΙΑΝΟΙΑ!!!!!! ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!!!!

Ο χρόνος που χρειάζεται για να αλλάξει κάποιος ιδέες στον τρόπο που σκέπτεται εξαρτάται από το πότε θα κατανοήσει την ιδέα και όχι από κάποια συγκεκριμένα χρονικά όρια. Καθοριστικός επίσης είναι ρόλος των γνώσεων που διαθέτει ο άνθρωπος για τα δικαιώματα του τα απορρέοντα από την φύση του. Ένας ακόμη ουσιαστικός τρόπος στην αλλαγή ιδεών είναι όταν εντρυφήσει κάποιος σε διαχρονικά ιδεώδη με βάση να απαλλαγεί ο τρόπος σκέψης του από τη συνεχή προσκόλληση, σε συγκεκριμένους τρόπους σκέψης που δεν προέρχονται από την φύση του. Ενώ κάνοντας αυτό, παράλληλα θα χαράζει με την διάνοια του έναν τρόπο σκέψης ο οποίος θα είναι συνεχώς σε τροχιά ανάπτυξης και εξέλιξης, αντλώντας έτσι την γνώση και την δύναμη συνεχώς μέσα από αυτά, τα διαχρονικά ιδεώδη. Σε τελική ανάλυση ότι κ ’αν επιλέξει ο άνθρωπος, είτε θελήσει να αλλάξει ιδέες είτε όχι, η διάνοια του θα ασχοληθεί με ιδέες. Οπότε, τον ωφελεί περισσότερο να εντρυφήσει σε διαχρονικές ιδέες γιατί συμβάλουν καθοριστικά στην πορεία της ζωής του.